Jakie dokumenty potrzebne są do Chrztu Świętego?

przez admin

Kiedy Rodzice podejmują decyzję o ochrzczeniu swojego Dziecka przychodzi czas nie tylko na przygotowanie się od strony duchowej, ale także musimy pamiętać o tym, by nie pominąć żadnej z formalności.

Instrukcja Episkopatu głosi, że „do chrztu należy dopuszczać wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone”.
W praktyce jest to równoznaczne z tym, że kapłan nie może odmówić udzielenia chrztu dziecku rodziców, którzy żyją w związku niesakramentalnym jeśli są osobami wierzącymi i zobowiążą się wychować je w wierze katolickiej.

Chrzest jest najważniejszym sakramentem w Kościele katolickim i zapisuje się go w Księdze ochrzczonych w Kościele parafialnym w miejscu urodzenia dziecka. Jest to dokument bardzo ważny, ponieważ bez niego nie ma możliwości przyjęcia innych sakramentów.

Przyjmuje się, że formalności załatwiane z proboszczem parafii powinny być dopełnione około 3 tygodnie przed uroczystością, co za tym idzie około 2 miesiące przed Chrzcinami Rodzice udają się z pierwszą wizytą u Proboszcza przed proponowanym terminem chrztu.


Dokumenty potrzebne do Chrztu Dziecka:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
  • Rodzice i chrzestni otrzymują kartki do spowiedzi i odbywają katechezę przedchrzcielną

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia,
  • przyjęły sakrament bierzmowania
  • są wierzące i praktykujące
  • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

My jako fotografowie nie uczestniczymy (tak jak to bywa na ślubach) przy dopełnianiu formalności z Proboszczem, jednak zdarza się, że jesteśmy obecni na zakrystii kiedy Ksiądz wita się z Dzieckiem i ustalane są najważniejsze szczegóły i pokrótce omawiany przebieg ceremonii chrztu.